SEMA HŠ

Šetrenie vody SEMA HŠ

Vyzkoušet aplikaci

‚‚Za letnú sezónu som ušetril dva cykly závlah, čo sa rovná úspore 900 Euro za vodu a energie na jednej parcele. Tým sa ma náklady na senzory zaplatili.''

Martin Halmeš

Máme dve firmy Agro SEMA, ktorá má necelým 900 hektárov a firma SEMA má 1200 hektárov – celkovo teda hospodárime na 2100 hektároch. SEMA je ekologická firma, kde nepoužívame žiadne chemické prostriedky vrátane hnojív a postrekov. Na jednej parcele máme 3 zavlažovacie zariadenia (pivoty), ktoré používame predovšetkým na plodiny ako je kukurica na osivo. Zavlažovať musíme vtedy, keď tie rastliny nedostávajú dostatočné množstvo vody. V prípade, že by sme nedokázali dať kukurici dostatok vody, výnosy by boli značne nižšie.

‚‚Za normálnych okolností by sme závlahy spustili skôr, ale senzor nám ukázal, že v pôde je stále dostatok vody, závlahu sme teda vynechali. Pustili sme ju až v okamihu, keď nám senzoru ukázal, že v pôde nie je dostatok vody. Ukázalo sa, že kukurica je zdravá ako kvalitatívne, tak aj ekonómiky“. ‚‚Jeden m³ ma stojí 0,13€. Na 30 hektároch, pri 10 mm dávke je to celkovo 2970 m³ vody. Ďalšie náklady sú spojené s elektrickou energiou a prácou (cca 65 €). Jedná závlaha ma teda stojí 450 €. Niekedy je potrebné závlahy otočiť 2x => dostávame sa na celkovú čiastku 900€‘‘. ‚‚Ak teda vynechám jednu závlahu, kedy sa riadim podľa skutočne nameraných dát zo senzorov, ušetrím 450€ za jeden zavlažovací cyklus''.

No items found.