Všeobecné obchodní pomínky

Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.cleverfarm.cz je CleverFarm, a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání internetových stránek se řídí těmito podmínkami

Způsob užívání

Uživatel se zavazuje, že se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a že nebude poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti www stránek jinak než pro vlastní potřebu,
  • zasahovat do obsahu, technické podstaty či bezpečnosti internetových stránek,
  • zasahovat jiným uživatelům do užívání stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití bránit,
  • zasílat na stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele.

Omezení odpovědnosti provozovatele a právní příslušnost

Obsah internetových stránek www.cleverfarm.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací na stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno.

Zásady ochrany osobních údajů

Pro správné fungování webu je nutné poskytnutí některých osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, které jsou zpracovávány za účelem výkonu oprávněného zájmu správce, další údaje mohou být získávány na základě souhlasu uživatele (analytické a marketingové cookies a údaje poskytnuté v kontaktních formulářích).

Cookies

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, malých souborů, které jsou z internetové stránky přeposílány na hard disk zařízení uživatele. Funkční cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání, a jsou nutné pro základní funkce webových stránek a jejich řádný provoz.

Kódy třetích stran

Zároveň web používá kódy od společnosti Google. Pro získání informací o návštěvnosti webu používáme analytické cookies, které sbírají anonymní informace o návštěvě uživatele za účelem zlepšení služeb. Marketingové cookies se používají pro personalizaci reklamních sdělení, která mohou uživatele zajímat.Uživatel musí způsob používání těchto cookies odsouhlasit v dolní vyskakovací liště, přičemž nastavení lze kdykoli změnit prostřednictvím odkazu Nastavení cookies v patičce webu. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Osobní údaje

Uživatel může správci poskytnout další osobní údaje prostřednictvím kontaktních formulářů nebo přihlášením k odběru newsletteru. Tímto souhlasí se zpracováním údajů provozovatelem webu za účelem, pro který byly poskytnuty, tedy za účelem zasílání newsletteru, nabídky pracovní pozice či navázání kontaktu.Zároveň má uživatel právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, požadovat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat o výmaz osobních údajů, nebo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Provozovatel se zavazuje s údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, po dobu 5 let.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoli změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 30. 4. 2019.