Farmarket

„Potrebovali sme senzory sledujúce teplotu a vlhkosť v čučoriedkových porastoch. Dôležitým kritériom bola dostupnosť nameraných dát. CleverFarm okamžite nahráva na internet a vďaka ich prehľadnosti je možné ich ľahko sledovať a triediť. Pridanou hodnotou je ďalej skvelá užívateľská podpora a úplná bezúdržbovosť dodaných senzorov.“

Vyzkoušet aplikaci

„Vďaka prehľadnosti aplikácie CleverFarm je možné ľahko sledovať podmienky. Pridanou hodnotou je ďalej skvelá užívateľská podpora a úplná bezúdržbovosť dodaných senzorov.“

Jakub Láčik

Farmarket s. r. o.

Na rozlohe 25 ha je v súčasnosti pestovaných 120 000 rastlín, ktorých produkcia činí zhruba 40 ton ročne – postupom času a za vhodných podmienok bude každý ker produkovať až 5 kg čučoriedok, čím sa úroda v budúcnosti vyšplhá na 400 ton. Úroda je predávaná iba do slovenských obchodov, vrátane internetových e-shopov a obchodných reťazcov.

Výzva

Pri pestovaní čučoriedok je dôležité strážiť ich teplotu, rovnako ako vlhkosť, v ktorej sú pestované, a to kvôli rizikám plesní. Spoločnosti Farmarket v tomto ohľade pomohli senzory CleverFarm, konkrétne modely na meranie teploty a vzdušnej či pôdnej vlhkosti. Ďalšie využitie senzorov CleverFarm je na prácu s fóliovníkmi a nutnosti vetrania, príliš vysoké teploty totiž môžu poškodiť kvet a následne aj plod. Pôdne senzory tiež slúžia na kontrolu funkčnosti kvapkovej závlahy a kontrolu, či je závlaha dostatočná.

Riešenie

Výsledkom spolupráce bolo osadenie 25 hektárov pôdy 41 senzormi monitorujúce uvedené kritériá. Vďaka sledovaniu miery vlhkosti je možné s predstihom predikovať výskyt hubových ochorení a predchádzať im včasnou aplikáciou postrekov. Oproti konkurenčným riešeniam, ktoré Farmarket využívali, ponúka naše senzory okrem iného online nahrávanie dát, ktorých meranie prebieha každých 30 minút a ktoré je možné prehľadne sledovať a spätne dohľadávať. To sa hodí napr. pri zbere čučoriedok a sledovaní toho, kedy zber začať a ukončiť.


No items found.

Výsledky

Ďalším impulzom pre používanie chytrých senzorov od CleverFarm sa stala snaha spoločnosti a ekologicky udržateľné poľnohospodárstvo. Kvôli nedostatku vody a zhoršeniu kvality pôdy následkom nadužívania hnojív a pesticídov sa budúce poľnohospodárstvo bez moderných technológií nezaobíde – Farmarket tak v predstihu investuje do senzorov od CleverFarm, ktoré minimalizujú potrebné množstvo vody pri zavlažovaní a používaní postrekov, poprípade hnojív. Vďaka satelitnému snímkovaniu a družicovým dátam je možné vytipovať úrodnejšie oblasti s väčším potenciálom na pestovanie čučoriedok, rovnako tak oblasti s väčšou potrebou závlahy. S ohľadom na spôsob pestovania čučoriedok, ktoré sa nachádzajú vo fóliovníkoch a znižujú tak viditeľnosť, môže byť satelitné snímkovanie skreslené. Vďaka technologickým updatom zo strany CleverFarm sa však tento problém čoskoro stane minulosťou. Do budúcnosti Farmarket uvažuje aj o modeloch CleverFarm používaných pri predikcii škodcov. S ohľadom na doposiaľ nie príliš rozšírené modely sledujúce škodcov u čučoriedok je toto riešenie zatiaľ v rokovaní.