ASTUR Straškov

Astur Straškov a. s. leží v Ústeckom kraji. Zameriavajú sa tu ako na rastlinnú výrobu – pestovanie sladovníckeho jačmeňa, cukrovej repy, ozimnej pšenice, slnečníc a ďalších plodín, tak na živočíšnu výrobu – chov ošípaných a hovädzieho dobytka. K ďalším aktivitám patrí mechanizácia, stavebné poradenstvo a stolárstvo.

Vyzkoušet aplikaci

„Vďaka prehľadnosti, ktorú aplikácia ponúka, tak šetríme čas, vďaka šikovnému hnojeniu aj hnojivo. Sme jednak efektívnejšie, jednak výrazne znižujeme svoje náklady.“

Miroslav Novák

Výzva

Spoločnosť sa nachádza v jednej z najsuchších oblastí Českej republiky. S ohľadom na rozlohu obhospodarovanej pôdy a prírodné podmienky nadviazala v roku 2016 spoluprácu s CleverFarm. Cieľom bola jednak efektívnejšia správa poľnohospodárskej pôdy vďaka aplikácii CleverAssets, jednak praktické zavedenie IoT senzorov a meteostaníc do polí a skladov.

Riešenie

Výsledkom spolupráce bolo nasadenie 2 meteostaníc so sledovaním ovlhčenia listov, 3 teplotnými čidlami a niekoľkými porastovými senzormi v poliach a 17 tyčových senzorov do pozberových hál. Kvôli klasickým problémom s dlhodobým skladovaním úrody, medzi ktoré sa radí najmä vysoké riziko rozvoja škodcu a plesní, sa spoločnosť rozhodla pre aktívne využívanie 17 tyčových senzorov, ktoré nahradili doterajší systém klasických teplomerov a vlhkomerov.

Výsledky

Vďaka automatickému sledovaniu parametrov ako je teplota, vlhkosť, zrážky, ovlhčenie, vietor alebo tlak je možné na vytipovaných stanovištiach lepšie aplikovať precízne zavlažovanie. Rozmiestnením senzorov v rôznych katastroch je možné tým pádom zistiť úhrn zrážok, poprípade, s ohľadom na múdre hnojenie pôdy aj to, kam av akých dávkach aplikovať hnojivo. Dáta o zbere, ktoré sú aktualizované každých 15 minút, sú neustále k dispozícii v cloudovej aplikácii CleverFarm. Senzory monitorujú predovšetkým teplotu, vďaka ktorej zmene včas upozornia na možný problém. Spoločnosť tak šetrí čas aj prostriedky, ktoré by musela investovať do manuálnej a často nedostatočnej kontroly úrody, ktorej časť je s ohľadom na vyššiu predajnú cenu držaná do marca, mnohokrát aj do mája. V neposlednom rade Astur Straškov využíva aj meteostanice, ktoré sú teraz schopné sledovať aj tzv. ovlhčenie listov. Tým je možné predikovať výskyt plesňových chorôb napádajúcich pšenicu a predchádzať tak zníženiu výnosov až o 60 %.

No items found.